Tillsynsavgifterna enligt alkohollagen är fastställda av Kalix kommun.

Tillsynsavgifter för tillsyn av servering faktureras ut årligen och baseras på den inlämnade restaurangrapporten

Tillsynsavgiften består av en fast avgift samt en rörlig avgift beroende på alkoholomsättningens storlek.

Tillsynsavgifterna för faktureras ut årligen.

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen