Här hittar du blanketter relaterade till serverings- och försäljningstillstånd gällande alkoholhaltiga drycker.

Samtliga blanketter är i filformatet "pdf". Observera att det finns olika typer av serveringstillstånd, tillfälliga till allmänheten och till slutna sällskap. Dessa söks på samma blankett.  Permanenta tillstånd till allmänheten och till slutna sällskap söks på samma blankett.

Observera att anvisningar och råd för serveringstillstånd innehåller uppgifter om vad som ska bifogas till ansökan. Det är inte tillräckligt med endast ansökningshandlingen. 

Handläggningstiden för tillfälliga tillstånd är minst 8 veckor.

Ansökan

Ansökan kan endast skrivas under av behörig firmatecknare.

Om du inte har en pdf-läsare installerad på din dator kan du ladda ned gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader eller en alternativ pdf-läsare från http://pdfreaders.org/.