Inflyttning

Vy över Kalix älv, campingen och kyrkan. Foto: Lennart Åström.
Vy över Kalix älv, campingen och kyrkan. Foto: Lennart Åström.

När kommunens näringslivsenhet under 2012 förvandlades till utvecklingsenhet tillkom även uppdraget att aktivt jobba för ökad inflyttning.

Kalix kommun har länge upplevt en stark tillväxt, och en vilja att växa bland Kalixföretagen. Dessvärre har många tillväxtplaner grusats på grund av rekryteringsproblem. Arbetsgivarna i Kalix skriar efter alla möjliga kompetenser, men problemet är att den arbetsföra delen av befolkningen minskar.

Den negativa trenden har dock börjat vända. Redan 2012 var det fler som flyttade in till Kalix kommun än som flyttade ut, och under 2015 var inflyttningsöverskottet 26 personer. För att locka människor att flytta till Kalix inledde kommunen under detta år en offensiv marknadsföringskampanj av boendeorten, som riktar sig till personer i åldrarna 25-45 år.

Bo i Kalix

Kalix kommun trycker gärna på de attraktiva boendemiljöerna, det breda föreningslivet och det omfattande utbudet av fritidsaktiviteter - år 2013 rankades Kalix kommun för tredje gången på kort tid som Norrbottens främsta friluftskommun.

För att hjälpa potentiella inflyttare på traven har kommunen även byggt upp webbportalen boikalix.se.
        
  • Skapad: 2013-05-07
  • Senast ändrad: 2016-02-22
  • Sidansvarig: Webmaster