Arbetet med arbetsmarknadsfrågorna och arbetsmarknadspolitiska programmen är organiserade vid enheten för integrations- och arbetsmarknadsfrågor.

Enheten tillhör socialförvaltningen och har som mål att stödja de olika målgrupperna till egen försörjning. Arbetet med målgrupperna utgår alltid från individens förutsättningar och aktiviteterna under tiden vid enheten planeras också individuellt.

Enheten har en nära samverkan med Arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen, Folkhögskolan, kommunala förvaltningar och det privata näringslivet.

Enheten har sina lokaler i Folkets Hus där även tillgången till vuxenutbildningens resurser och bibliotek finns.

Feriepraktiken för gymnasieungdomar är också en uppgift för enheten.

Vill du ha mer information är du välkommen att ta kontakt med någon av oss: