Framtida rekryteringsbehov

Inom den närmaste femårsperioden står både Kalix kommun, landstinget och näringslivet i Kalix inför stora rekryteringsbehov.

Antalet tillsvidareanställda vid Kalix kommun uppgick 2015 till 1 395 personer. Inom den närmsta femårsperioden kommer 175 nya medarbetare att behövas på grund av pensionsavgångar.

Kommunens politiker uppskattar att det inom Kalix totala näringsliv kommer att behövas upp
till 1 800 nya medarbetare under de närmsta fem åren.

        
  • Skapad: 2016-01-18
  • Senast ändrad: 2019-08-20
  • Sidansvarig: Webmaster