Du som är timanställd vid Kalix kommun kan här logga in i schemaläggaren där du anger vilka tider som du är tillgänglig för arbete.

Kalix kommun använder ett system som heter Time Care för att hantera timanställningar. Du som är timanställd kan logga in via webben och lägga in de tider du kan tänka dig att jobba. 

<Time Care pool webb>


Kalix kommuns bemanningspersonal matchar därefter din tillgänglighet mot de behov som finns i verksamheten. Om tillgänglighet och behov matchar varandra kan du bli uppbokad i
systemet. Som bekräftelse får du ett SMS för varje bokning. Detta innebär att du bör ha tillgång till mobiltelefon.

Time Care planering är ett tidsplaneringsverktyg som vid schemaläggningen tar hänsyn till såväl verksamhetens krav som personalens önskemål och behov. Time Care Planering används idag i nästan hälften av alla kommuner och landsting i Sverige.

<Time Care planering>

 

Vid frågor, kontakta: