Verksamheten Draget vänder sig till ungdomar från 19 år och uppåt, som lever med en psykiatrisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Syftet är i första hand att skapa en meningsfull och strukturerad vardag, med arbetsuppgifter så som snickeri, måleri, biltvätt och kontorsjobb.

Arbetstider och - uppgifter anpassas individuellt.
 
Under vistelsen på ”Draget”, som kan variera i tid från några månader upp till drygt ett år, ska deltagarna förberedas för arbetsmarknad, praktik eller studier. 
Förutom känslan av att ha ett jobb och något meningsfullt att göra på dagarna är friskvård en viktig del i välbefinnande, så på Draget är det förutom det dagliga arbetet schemalagd träning två gånger i veckan.

En gång varje månad möts en antagningsgrupp där representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kalix Kommunen och Norrbottens läns landsting via närpsykiatrin deltar. Under dessa möten aktualiseras nya deltagare via sina kontaktpersoner hos de olika aktörerna.
Antagning till ”Draget” kan också se via egenanmälan. Verksamheten är ett EFS-projekt (Europeiska Socialfonden) som pågått sedan januari 2010.

Vid intresse kontaktar Du då Maria Nilsson – en av de två handledarna som finns till för ungdomarna. 
Om Du är intresserad av att veta mer om ”Draget”, kan Du också kontakta projektledare Ingela Frisk

Besöksadress

Draget håller till på Furuhedsvägen 43.