Arbetsgivarenhetens uppdrag är att proaktivt och konsultativt rådgöra med och stötta chefer i Kalix Kommuns organisation i personalfrågor.