Kalix kommun erbjuder i år tre veckors feriepraktik till dig som är född 2002, 2003 eller 2004 och skriven i kommunen. Ferieplatserna finns inom kommunens verksamhet och hos föreningar.

Feriepraktik 2020

  • Den 1 – 26 april 2020 är det möjligt att ansöka om feriepraktik.
  • Du som gjort en ansökan kan senare logga in på "Mina sidor" sen för att se erbjuden plats och tacka ja eller nej till erbjuden plats.

Erbjudande och besked om ferieplats

Under maj månad fördelas ferieplatserna och ett erbjudande om ferieplats skickas ut via e-post.
När du tackat JA skickas det slutgiltiga beskedet ut i ett vanligt brev. I brevet finns information om arbetsplats och starttid samt:

Efter avslutad ferieperiod lämnas eller skickas den ifyllda och påskrivna närvaroblanketten till feriehandläggaren på Kalix Folkets Hus. Brevlåda märkt med "Feriepraktik " finns på entréplanet. Adressen finns på närvaroblanketten. Fyll i och  skriv under skatteintyget längst ner på närvaroblanketten om du inte vill att vi drar skatt på din lön.

Behöver jag betala skatt?

Om du beräknar att du kommer att tjäna mindre än 20 008 kronor under 2020 så behöver du inte betala skatt men du måste skriva under skatteintyget som finns längst ner på närvaroblanketten.

Arbetstider

Du jobbar sammanlagt 90 timmar under en av följande treveckorsperioder:
Period 1: 15 juni – 3 juli
Period 2: 6 juli – 24 juli
Period 3: 27 juli – 14 augusti

Under period 1 infaller midsommarafton fredag 19 juni. Du har då möjlighet att arbeta in den dagen. Planera detta med handledaren på arbetsplatsen.

Lön

Under 18 år: 66 kronor per timme, inklusive semesterersättning.
Fyllda 18 år: 80 kronor per timme, inklusive semesterersättning.

Löneutbetalning

Närvaroblanketten och ansökan om skattejämkning lämnas till feriehandläggaren direkt efter avslutad ferieperiod, dock senast nedan angivet datum.

Löneutbetalning sker

27 juli - om närvaroblanketten för period 1 lämnas till feriehandläggaren före 10 juli.

27 augusti - om närvaroblanketten för period 2 lämnas till feriehandläggaren före 10 augusti.

25 september - om närvaroblanketten för period 3 lämnas till feriehandläggaren före 10 september.

Försäkring

Under din feriepraktik är du försäkrad genom kommunen.

Kontaktuppgifter

Telefon och e-post

E-post: birgitta.fransson@kalix.se
Telefon: 0923-650 00 (Kalix kommunväxel)

Besöksadress

Kalix Folkets Hus
Köpmannagatan 25

Postadress

Kalix kommun
Feriepraktik
Box 10155
952 21 KALIX

Kontaktpersoner