I år erbjuds alla ungdomar som är födda 2002, 2003, 2004 och skrivna i Kalix kommun, tre veckors feriepraktik. Ferieplatserna finns inom kommunens verksamheter och hos ideella föreningar.

Feriepraktik 2020

Period 1

15 juni – 3 juli (v.25,26,27)

Period 2

6 juli – 24 juli (v.28,29,30)

Period 3

27 juli – 14 augusti (v.31,32,33)

Målsättningen för ferieverksamheten

  • Ge inblick i arbetslivets villkor.
  • Meningsfulla arbetsuppgifter.
  • Utveckla ansvarskänsla för arbetsinsats och arbetsgemenskap.

Att tänka på då man tar emot ferieungdomar

  • Det måste finnas en ansvarig arbetsledare som varje förvaltning och förening själva tillhandahåller.
  • Daglig handledning är en mycket viktig förutsättning för att feriepraktiken ska bli meningsfull.
  • Ungdomarna ska arbeta 90 timmar per period och enbart dagtid samt vardagar eftersom övertidsersättning ej utgår.
  • Arbetsledaren ansvarar för att gällande arbetsmiljölagstiftning följs.

Här kan du läsa mer ...

Anmäl platser

Tillgängliga feriepraktikplatser anmäls via feriebas.se.