Röstsökning via Cloudo

Arbetsmarknad

Just nu jobbar Kalix kommun hårt med strategisk kompetensutveckling för att kunna tillgodose behovet av arbetskraft, såväl inom Kalix kommun som hos näringslivet. Kalix behöver dig!

I Kalix blomstrar näringslivet som aldrig förr, med ett ständigt växande kompetensbehov inom flera verksamhetsområden. Kompetensbehovet beror framför allt på planerade expansioner, men många tjänster måste också tillsättas på grund av pensionsavgångar.

Stora rekryteringsbehov

Arbetsgivarna i Kalix skriar efter all möjlig arbetskraft, och prognosen visar att rekryteringsbehoven bara kommer att öka de närmsta åren.

Praktik

Det blir allt viktigare med både erfarenhet och utbildning för att komma in på arbetsmarknaden. En viktig åtgärd för att stärka den enskildes möjligheter, är att det ges möjlighet att gå ut på arbetsplatser för att få yrkeserfarenhet, kontakter och kunskaper.

Vuxenstudier

Vi lever i en värld där behovet av kunskap och kompetens ständigt växlar i innehåll och omfattning. Det är då viktigt att vi kan erbjuda alla vuxna möjlighet att lära för livet, hela livet. På så sätt kan vi bidra till en utveckling av både samhälle och individ.

Stöd och vägledning

Om du är arbetslös och berättigad till försörjningsstöd kan du få hjälp av av Kalix kommun. Vi erbjuder även stöd och vägledning samt möjlighet till praktikplats.