På den här sidan kan du ta del av vård- och omsorgsutbildningens lista över kurslitteratur.

Du kan även ladda ned listan som utskriftsvänligt pdf-dokument.

Vård och omsorgsutbildningens litteraturlista

Kurs Litteratur Förlag
Vård- och omsorgsarbete 1 Vård och omsorgsarbete 1
M. Imborn, B. Åsbrin
Sanoma utbildning
Vård- och omsorgsarbete 2 Vård och omsorgsarbete 2
M. Imborn, B. Åsbrin
Sanoma utbildning
Etik och människans livsvillkor

Etik och människans livsvillkor
Katri Kronlund

Sanoma utbildning

Medicin 1

Medicin 1
Urban Gillå
alternativt Medicin 1 och 2 
Elsie Setterberg
Sanoma utbildning

Liber
Psykologi 1 Psykologi 1 alternativt 1+2a
M. Levander
Natur och Kultur
Psykiatri 1 Psykiatri 1
A-M. Göransson
Sanoma utbildning
Hälsopedagogik 

Hälsopedagogik
A-K. Axelsson

Sanoma utbildning

Specialpedagogik 1

Specialpedagogik 1
S. Svensson Höstfält
Sanoma utbildning
Psykologi 2a

Psykologi 1+2A
M Levander

 Natur och kultur
Vård och omsorg vid demenssjukdomar Vård och omsorg vid demenssjukdomar
M. Skog
Sanoma utbildning
Äldres hälsa och livskvalitet Äldres hälsa och livskvalitet
M. Skog, M. Grafström 
Sanoma utbildning
Palliativ vård Palliativ vård
Margareta Widell
Sanoma utbildning
Psykiatri 2

Psykiatri 2
I. Andersson Höglund,
B. Hedman Ahlström

Sanoma utbildning

Samhällsbaserad psykiatri Samhällsbaserad psykiatri
I. Andersson Höglund,
B. Hedman Ahlström
Sanoma utbildning
Socialpedagogik Socialpedagogik
Helen Carlander
Sanoma utbildning
Specialpedagogik 2 Specialpedagogik 2
S. Svensson Högfält
Sanoma utbildning
Vårdpedagogik och handledning Vårdpedagogik och handledning
A.Blohm, H. Sparre
Sanoma utbildning
Akutsjukvård  Akutsjukvård
J. Strömberg

Sanoma utbildning