Information till elever som läser vårdkurser på Vuxenutbildningen i Kalix.

  • Nya kurser startar alltid måndagar klockan 10.00.
  • Prov skrivs torsdagar klockan 9-12 i slutet av varje kurs.
  • Vid prov, kom i tid och tänk på att vara tysta.
  • Läs vår fuskpolicy som finns i varje kursrum på Fronter.
  • Vid problem med Fronter, kontakta vuxadmin@kalix.se.
  • Ta eget ansvar över dina studier. Det är viktigt att du följer studieplanen som du gjort tillsammans med din studie- och yrkesvägledare.
  • Kommunicera kontinuerligt med din lärare. Om du inte lämnat in uppgifter eller har uteblivit från lektioner under två veckor så görs studieavbrott.
  • Du som läser och har CSN, observera att du ska läsa 20 poäng per vecka, vilket motsvarar heltidsstudier. Exempelvis 100 poäng läser du på cirka fem veckor.
  • Alla inlämningar ska vara inskickade senast fredag den veckan kursen slutar.
  • Inlämningar gör du enligt schemat.

Vi hoppas att du får en rolig och lärorik tid tillsammans med oss.
Lycka till med dina studier!

Vårdlärarna