Efter varje fullföljd kurs sätts betyg. För att få ditt betygsdokument utfärdat ringer du 0923-652 61 och talar om ditt ärende. Du väljer själv om du vill hämta ditt betyg personligen eller om det ska skickas till din folkbokföringsadress. 

Om du vill begära ut ditt slutbetyg, vänd dig till studie- och yrkesvägledare. Tänk på att det kan vara hög belastning, bland annat inför ansökan till högskola och universitet. Var därför ute i så god tid som möjligt.

Betyg i nationell databas

Vuxenutbildningen i Kalix är ansluten till nationella betygsdatabasen där Universitets- och högskolerådet (UHR) hämtar uppgifter. Om du har en användare på antagning.se hittar du dina betyg under "Meriter" och slipper ladda upp ditt betyg när du anmäler dig till kurser eller program vid högskola eller universitet. Du kan se denna information endast om din ansökan/anmälan är aktuell. OBS: Betygen måste utfärdas i god tid inför höst respektive vårtermin, för att de ska komma med i överföringen till databasen. Du måste själv logga in och kolla att dina betyg syns i databasen. I annat fall kan du behöva ladda upp dem till din anmälan som du gör på www.antagning.se

Slutbetyg/gymnasieexamen

Sista datum för utfärdande av slutbetyg från kommunal vuxenutbildning är den 1 januari 2017. Efter det gäller gymnasieexamen. Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information.

Validering

Du som redan har kunskaper som motsvarar innehållet i en gymnasiekurs, grundläggande vuxenutbildning eller Svenska För Invandrare, kan få det verifierat i form av ett betyg på kursen. Vi validerar dina kunskaper.
Valideringen innebär att lärare i aktuell kurs på olika sätt testar dina kunskaper. Du kan få göra skriftliga, muntliga och ibland även praktiska prov. Validering är en metod för att utröna om din livs- och arbetslivserfarenhet motsvarar kursens innehåll och mål.

Prövning

Det går inte att läsa om en kurs för att få högre betyg, då gäller prövning av kursen.
Prövning av en gymnasiekurs innebär att du träffar din lärare och får instruktioner om hur prövningen ska gå till och en tidpunkt när prövningen ska ske.
Förberedelserna sköter du helt själv och prövningen sker på hela kursen.
Efter prövningstillfället får du träffa läraren för en betygsmotivering.
Att göra en prövning kostar 500 kronor per prövning, inbetalningskort skickas hem. Har du däremot inget betyg kostar prövningen ingenting.
Har du däremot IG/F i kursen har du rätt att läsa om kursen för att nå högre betyg.
Betyg utfärdas efter avslutad kurs.