Följande veckor är avsatta till APL under läsåret 2017-2018.

Vårterminen 2017

Vårdutbildning med förlängd studietid.
Vecka 14-17 inom äldreomsorgen.