Skip to content
Sök

Lärvux

Vuxna som har en intellektuell funktionsnedsättning, IF eller en förvärvad hjärnskada har rätt att delta i komvux som särskild utbildning från och med den 1 juli det år de fyller 20 år.

Utbildningen ska stärka den studerandes ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja personlig utveckling.

Pedagogik

Utbildningen följer läroplanens värdegrund, mål och riktlinjer.
Eleverna planerar studierna tillsammans med lärare och studie-yrkesvägledare. Individuella studieplaner upprättas där dina förutsättningar avgör hur kursens upplägg och genomförande ska ske. Undervisningen sker i liten grupp, och eleven studerar i egen takt.
Som elev kan du läsa en eller två gånger i veckan. Det går också att läsa flera kurser samtidigt.
Vi använder oss av anpassade läromedel, lättlästa böcker, tidningar, datorer, i-pad, talsyntes, ljudböcker och andra kommunikationsstödjande läromedel.

Kurser och Nivåer 

  • Orienteringskurs – prova på
  • Träningsskolenivå
  • Grundsärskolenivå
  • Gymnasiesärskolenivå
  • Kurser för dig med en förvärvad hjärnskada

Kurser

I vår kurskatalog (pdf) finner du hela kursutbudet inom Lärvux i Kalix.

Mål

  • Vi vill ge dig nya kunskaper som bygger på vad eleven tidigare lärt sig i skolan.
  • Utbildningen ska ge eleven kunskaper som kan behövas för att bättre klara arbete, boende, fritid och fortsatta studier.

Ansökan och antagning

Ansökan sker via vår ansökningsblankett, som även finns längst ned på denna sida.

När kan man börja?

Tillgången på platser avgör när du kan påbörja utbildningen.

Betyg

Efter avslutad kurs ges betyg eller intyg.

Vill du veta mer?

Skolverket har mer omfattande information om Komvux som särskild utbildning på sin hemsida.

Var finns vi?

Vi finns i Folkets Hus i källarplan med övriga vuxenstuderande.

För mer information, kontakta vår studie- och yrkesvägledare

Bild av Madelene Hedman

Madelene Hedman

Studie- och yrkesvägledare

Madelene är studie- och yrkesvägledare för elever på grundsärskola, träningsskola, gymnasiesärskola och lärvux.  

Telefon: 070-620 82 60

Här hittar du oss!