Skip to content
Sök

Utbildningsplan

Utbildningsplan för vård-och omsorgsutbildningen vid vuxenutbildningen i Kalix.

Här hittar du utbildningsplan för våra våra vård- och omsorgsutbildningar. Klicka på valfri utbildning för att få ingående information om dess utbildningsplan.

Förkunskaper

Godkända betyg i grundskolans svenska eller motsvarande.

Kurskod – Kurs (Poäng)

ANOANA01 – Anatomi och fysiologi 1 (50 poäng)
OMVOMV01 – Omvårdnad 1 (100 poäng)
GERGER0 – Gerontologi och geriatrik (100 poäng)
FUTFUN01 – Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (100 poäng)
SOASOC01 – Social omsorg 1 (100 poäng)
PSKPSY01 – Psykologi 1 (50 poäng)
PSYPSY01 – Psykiatri 1 (100 poäng)
HAOHAL01 – Hälso- och sjukvård 1 (100 poäng)
SVESVE01/SVASVA01 – Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 (100 poäng)

Förkunskaper

Godkända betyg i grundskolans svenska eller motsvarande.

Kurskod – Kurs (Poäng)

ANOANA01 – Anatomi och fysiologi 1 (50 poäng)
OMVOMV01 – Omvårdnad 1 (100 poäng)
GERGER0 – Gerontologi och geriatrik (100 poäng)
FUTFUN01 – Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (100 poäng)
SOASOC01 – Social omsorg 1 (100 poäng)
PSKPSY01 – Psykologi 1 (50 poäng)
PSYPSY01 – Psykiatri 1 (100 poäng)
HAOHAL01 – Hälso- och sjukvård 1 (100 poäng)
SVESVE01/SVASVA01 – Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 (100 poäng)
ANOANA02  – Anatomi och fysiologi 2 (50 poäng)
FUTFUN02 – Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (100 poäng)
SOASOC02 – Social omsorg 2 (100 poäng)
OMVOMV02 – Omvårdnad 2 (100 poäng)
HAOHAL02  – Hälso- och sjukvård 2 (100 poäng)
VADVAD00S  – Vård- och omsorgsspecialisering (100 poäng)
PSYPSY02  – Psykiatri 2 (100 poäng)
SAMSAM1a1  – Samhällskunskap 1a1 (50 poäng)

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig kunskaper i utbildningen behöver du ha ett godkänt betyg i SFI C, eller att du är i slutet av kursen.

Utbildningen innehåller studier inom vård och omsorg och svenska språket.

Utbildningen startar med en 6 veckor lång orienteringskurs. Orienteringskursen är förberedande inför vårdbiträdesutbildningen. Orienteringskursen genomförs för att hjälpa dig att se om du klarar av utbildningen. Klarar du orienteringskursen påbörjas vårdbiträdesutbildningen.

Kurskod – Kurs (Poäng)

KGYORI11A – ORIENTERINGSKURS inför vårdbiträdesutbildning. Medverka till väl underbyggda beslut om studie- eller yrkesval.
KGYORI11F  – Ge stöd i form av yrkessvenska.
KGYORI11H – Ge grundläggande kunskaper om arbetsliv & arbetsmarknad i Sverige.
ANOANA01 – Anatomi och fysiologi 1 (50 poäng)
OMVOMV01 – Omvårdnad 1 (100 poäng)
SOASOC01  – Social omsorg 1 (100 poäng)
GERGER0  – Gerontologi och geriatrik, +APL 10–14 (100 poäng)
PSKPSY01 –  Psykologi 1 (50 poäng)
PSYPSY01 – Psykiatri 1 (100 poäng)
FUTFUN01  – Funktionsförmåga & funktionsnedsättning 1 (100 poäng)
HAOHAL01  – Hälso- och sjukvård 1 (100 poäng)
GRNSVA  – Grundläggande svenska som andraspråk.
SVASVA01  – Svenska som andraspråk 1.

För att bli vårdbiträde har skolverket beslutat att man behöver ha godkänt betyg i kursen Svenska som andra språk 1 (100 poäng). Detta innebär att du under din studietid behöver ha godkänt betyg i alla vårdkurser samt följande kurser i svenska:

  • SFI C
  • SFI D
  • Grundläggande svenska som andraspråk
  • Svenska som andraspråk 1