Sök

Undersköterskefördjupningar

Förkunskaper: Vårdbiträdeskompetens samt kursen Svenska 1 eller motsvarande. Utbildningen pågår mellan 23 augusti 2021 – 22 Mars 2022.

Utbildning till undersköterska

Fördjupning mot Äldreomsorgen

Vård och omsorgsarbete 2

Kurskod: VÅRVÅR02
Poäng: 150

Gerontologi och geriatrik

Kurskod: GERGER0
Poäng: 100

Hemsjukvård

Kurskod: SJUHEM0
Poäng: 100

Palliativ vård

Kurskod:  SJULIN0
Poäng: 100

Vård och omsorgsspecialisering

Kurskod: VADVAR00S
Poäng: 100

Fördjupning mot Sjukvård

Vård och omsorgsarbete 2

Kurskod: VÅRVÅR02
Poäng: 150

Akutsjukvård

Kurskod: SJUAKU0
Poäng: 200

Palliativ vård

Kurskod: SJULIN0
Poäng: 100 

Vård och omsorgsspecialisering

Kurskod: VADVAR00S
Poäng: 100

Fördjupning mot Psykiatri/Stöd och service

Vård och omsorgsarbete 2

Kurskod: VÅRVÅR02
Poäng: 150

Psykiatri 2

Kurskod: PSYPSY02
Poäng: 100

Socialpedagogik

Kurskod: PEASOC0
Poäng: 100

Funktionsförmåga & funktionsnedsättning 2

Kurskod: FUTFUN02
Poäng: 100

Vård och omsorgsspecialisering

Kurskod: VADVAR00S
Poäng: 100

Man kan endast läsa en av undersköterskefördjupningarna under augusti 2021- mars 2022.


Nytt from 1 juli 2021

För att bli undersköterska har skolverket beslutat att man behöver ha godkända betyg i alla vårdkurserna mot undersköterska samt Svenska 1/Svenska som andra språk 1 och Samhällskunskap 1a1, 50 poäng.