För att möta arbetslivets krav på flexibilitet finns det olika studieformer, det gör att fler väljer att kombinera föräldraskap, arbete m m med studier eftersom det är möjligt att läsa både på deltid- och distans.

Du kan välja att studera enligt ett schema, inte heller då är tid för start och slut given utan du bestämmer studietakten och när du vill påbörja eller avsluta dina studier.
Du får undervisning i grupp och du kan även vid behov få enskild handledning.

Individuellt

Om du är en person som kan och vill studera självständigt då kan du med hjälp av en skriftlig studiehandledning studera en eller flera gymnasiekurser eller grundläggande vuxenutbildning var du vill och när du vill.
Du träffar läraren och gör en grovplanering beträffande tid och innehåll. Läraren kan erbjuda särskilda tider då du kan få individuell handledning.

Distansutbildning

Tids- och rumslöst
Tanken är att du som studerande ska ges möjlighet att läsa våra kurser oberoende av tid och plats. Vi utgår från dina förutsättningar, önskemål och behov. Med hjälp av din lärare planerar du det sätt du vill läsa kursen på.

<Vidare till Fronter>

Studieplan

En studieplan upprättas utifrån dina önskemål och förutsättningar till exempel:
• Har du något datum då kursen måste vara färdig?
• Arbetar du?
• Hur vill du sköta kontakterna med din lärare?
• Har du läst kursen tidigare?
Vänd dig någon av våra studievägledare för att upprätta en studieplan

Studiehandledning

Vi arbetar med studiehandledningar som grund för genomförande av kursen. I den hittar du arbetsuppgifter som du ska lösa. Examination sker kontinuerligt genom dina skriftliga uppgiftsinlämningar, samt muntligt/skriftligt vid personliga träffar. Du är naturligtvis alltid välkommen att kontakta läraren via e-post eller telefon.

Fronter

Fronter är en webbaserad lärplattform. I Fronter kan du arbeta tillsammans med andra på webben. Skapa grupparbeten genom att skriva i samma dokument, utbyta erfarenhet och åsikter, använda portfolioverktyget som ett stöd i studierna. Lärarna publicerar meddelanden, studiehandledningar, kursplaner, tider för möten, föreläsningar och andra dokument som ska vara tillgängliga för utbildningen.
Med Fronter slipper man kurskommunikation via e-post med bifogade filer. Allt kursmaterial finns samlat på ett ställe.

Yrkes- och studievägledare