Just nu befinner vi oss i en brytpunkt mellan det gamla och det nya gymnasiet. Vilket innebär att sista dagen att utfärda slutbetyg är den 1 juli 2020.

Detta datum har flyttats fram vid två tillfällen, läs mer i regeringens pressmeddelande. Från och med 2 juli 2020 kan endast en gymnasieexamen utfärdas. Det innebär att en omvandling från gamla till nya kurser måste göras, vilket kan medföra att vissa kurser inte går att omvandla och du kan förlora poäng. Kurser betygsatta före 2001 kan inte omvandlas och kan därmed inte ingå i en gymnasieexamen.

Om du har frågor kontakta någon av våra studievägledare.

Kravet för innehåll i ett slutbetyg från vuxenutbildningen:

Kärnämnen 600p
Svenska A 100p
Svenska B 100p
Engelska A 100p
Matematik A 100p
Samhällskunskap A 100p
Naturkunskap A 50p
Religionskunskap A 50p

Övriga kurser 1750 p
Kan vara både gamla och nya kurser

Totalt 2350 p

Ämnena Idrott och hälsa A, estetisk verksamhet, specialidrott A och specialidrott B får inte ingå i slutbetyg från kommunal vuxenutbildning.

För att ge grundläggande högskolebehörighet måste slutbetyget innehålla minst 2350 poäng, varav 2250 godkända poäng. Kurserna i Svenska, Engelska och Matematik måste vara godkända.

Slutbetyg kommer att ersättas av gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning omfattande 2 400 poäng. Det finns två typer av examen: Högskoleförberedande examen eller yrkesförberedande examen. Kravet på innehåll i examen kan variera beroende på vilket program inom gymnasieskolan som din examen i huvudsak ska motsvara.