Du som redan har kunskaper som motsvarar innehållet i en gymnasiekurs, grundläggande vuxenutbildning eller Svenska För Invandrare, kan få det verifierat i form av ett betyg på kursen. Vi validerar dina kunskaper.

Valideringen innebär att lärare i aktuell kurs på olika sätt testar dina kunskaper. Du kan få göra skriftliga, muntliga och ibland även praktiska prov. Validering är en metod för att utröna om din livs- och arbetslivserfarenhet motsvarar kursens innehåll och mål. 

Prövning till högre betyg

Det går inte att läsa om en kurs för att få högre betyg om du redan har G eller VG i kursen, då gäller prövning av kursen.

Prövning av en gymnasiekurs innebär att du träffar din lärare och får instruktioner om hur prövningen ska gå till och en tidpunkt när prövningen ska ske.

Förberedelserna sköter du helt själv och prövningen sker på hela kursen. 

Efter prövningstillfället får du träffa läraren för en betygsmotivering.

Att göra en prövning kostar 500,-/prövning, inbetalningskort skickas hem.

Har du däremot IG i kursen har du rätt att läsa om kursen för att nå högre betyg.

Betyg utfärdas efter avslutad kurs.