Denna utbildning riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta inom äldreomsorgen och som har behov av anpassad studietakt. Utbildningen kan även passa dig som har annat modersmål än svenska.


Undersköterskeutbildningen innebär att du på heltid studerar vårdämnen med stöd i svenska under cirka två år. Utbildningen innehåller tolv veckors praktik. När du avslutat utbildningen har du möjlighet att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen.
Utbildningen är för dig som:

  • Tycker om att arbeta och umgås med människor
  • Anser att alla människor har lika värde
  • Värdesätter att ha omväxlande arbetsuppgifter
  • Är positiv, kreativ och flexibel som person
  • Har behov av språkstöd i undervisningen

Kontakta studievägledarna för mer information