Skip to content
Sök

Träningsskola

I grundsärskolan finns även inriktningen träningsskola. Det är en skolform som är riktad till elever som på grund av funktionshinder inte kan klara av målen i grundsärskolan.

Våra elever har oftast en måttlig till svår utvecklingsstörning, eller en förvärvad hjärnskada.

Pedagogik

Kursplanerna för träningsskolan utgörs inte av traditionella ämnen, utan beskriver i mer generella termer de grunder som olika kunskaper och färdigheter består av. Kursplanerna omfattar därför fem större ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Kommunikation
  • Motorik
  • Vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning

Hemspråksundervisning i träningsskolan ryms inom området kommunikation.

För varje ämnesområde anger kursplanen syfte, uppbyggnad och områdets karaktär som helhet samt en beskrivning av de delområden som ingår. Inom varje undervisningsområde anges mål att sträva mot samt inom varje delområde de mål eleven efter sina förutsättningar ska ha uppnått efter det nionde skolåret.

Var finns vi?

Inriktning träningsskolan finns på Centrumskolan.