Skip to content
Sök

Teman vid anpassad grundskola

Här kan du läsa om olika elevprojekt eller teman som vi på anpassad grundskola genomför.

Estetisk verksamhet

Den anpassade grundskolan har ett samarbete med Kulturskolan. Varje vecka arbetar elever och personal från anpassad grundskola tillsammans med pedagoger från kulturskolan. Elevernas arbete visas upp vid terminens slut i någon form av show/utställning.