Skip to content
Sök

Fritidshem med korttidsvistelse

Denna verksamhet går att ansöka via LSS och är en korttidstillsyn för skolungdom över 12 år i anslutning till skoldagen samt under lov.

Korttidstillsyn utanför det egna hemmet, även kallad Coolis, är en verksamhet som ger ungdomar möjlighet till meningsfull fritid. Coolis är också en plattform för träning inför vuxenlivet i form av egen mathållning och planering av egen tid. Samtidigt som ungdomar får möjlighet till miljöombyte kan även anhöriga känna sig trygga och se tiden som en avlastning för hemmet.

Telefon

0923-652 59, 072-739 96 25

Arbetslag

Ann-Katrin Lundin
Monika Markström-Smed
Birgitta Huuva
Lena Larsson
Per Edenholt