Skip to content
Sök

Elevinflytande vid anpassad grundskola

Elevinflytande handlar om att elever ska ha möjlighet till att kunna uttrycka sina synpunkter och att skolan ska ta del av elevernas åsikter och intressen.

I Kalix kommun tycker vi att det är viktigt att lyssna på våra elever! Det är också viktigt att du som elev vet vilka möjligheter du har att påverka din utbildning och skolmiljö.

Elevråd

På både Centrum- och Manhemskolan finns alltid representanter från särskolan med på elevråden.

Klassråd

Varje klass håller regelbundet klassråd där aktuella och viktiga händelser tas upp och protokollförs.