Skip to content
Sök

Grundsärskolan

Barn och ungdomar som inte kan uppnå grundskolans kursplan på grund av intellektuell funktionsnedsättning har rätt till undervisning enligt grundsärskolans kursplan.

Vem har rätt till grundsärskola?

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av 9 årskurser.

Pedagogik

Grundsärskolan motsvarar i många delar grundskolan, målen är dock olika i de båda skolformerna. I grundsärskolan utgår undervisningen utifrån elevens individuella förutsättningar. Undervisningens omfattning och svårighetsgrad är anpassad efter elevens förmåga.

Träningsskola

I grundsärskolan finns också inriktningen träningsskola, där eleverna har intellektuella funktionsnedsättningar som gör att de inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av undervisningen i ämnen. Undervisningen är inriktad på social träning och praktiska färdigheter.

Var finns vi?

Grundsärskolan i Kalix är lokalintegrerad i Centrumskolan och Manhemsskolan.

Information på ditt språk - Information in your language

Skolverket har i webbportalen "Den svenska skolan för nyanlända" samlat information på åtta olika språk - The education agency Skolverket has gathered information in eight different languages on a web portal called "Swedish school for new arrivals"​​.