Skip to content
Sök

Särskola

För barn och ungdomar  med utvecklingsstörning finns särskola som alternativ till grundskola och gymnasieskola.

För barn och ungdomar som inte bedöms nå upp till grundskolans och gymnasieskolans kunskapsmål på grund av utvecklingsstörning finns skolformen särskola. I särskola kan även barn och ungdomar gå, som har fått en begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada.

Inom grundsärskolan finns även inriktning träningsskola. I träningsskola går elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av grundsärskolans ämnen. Efter grundsärskolan har eleverna möjlighet  att söka till gymnasiesärskola.

Mottagande i särskola

Särskilda bestämmelser finns för mottagande i särskola. Om du som vårdnadshavare har frågor kring särskola ta kontakt med chef särskolan eller ditt barns föreskolchef/rektor.

Kontaktpersoner

Bild av Maria Lundkvist

Maria Lundkvist

Rektor

Maria är rektor för grundsärskolan och gymnasiesärskolan i Kalix kommun.  

Mobil: 073-047 78 30
Bild av Madelene Hedman

Madelene Hedman

Studie- och yrkesvägledare

Madelene är studie- och yrkesvägledare för elever på grundsärskola, träningsskola, gymnasiesärskola och lärvux.  

Telefon: 070-620 82 60
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är till för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva e ...

  • Här hittar du läsårsscheman som gäller samtliga elever och lärare i Kalix kommun.

  • Barn och ungdomar som inte kan uppnå grundskolans kursplan på grund av intellektuell funktionsnedsättning har rätt till undervisni ...