Skip to content
Sök

Anpassad skola

För barn och ungdomar  med intellektuell funktionsnedsättning finns anpassad skola som alternativ till grundskola och gymnasieskola.

För barn och ungdomar som inte bedöms nå upp till grundskolans och gymnasieskolans kunskapsmål på grund av intellektuell funktionsnedsättning finns skolformen anpassad skola. I anpassad skola kan även barn och ungdomar gå, som har fått en begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada.

Inom anpassad skola finns även inriktning träningsskola. I träningsskola går elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av den anpassade skolans ämnen. Efter anpassad skola har eleverna möjlighet att söka till anpassad gymnasieskola.

Mottagande i anpassad skola

Särskilda bestämmelser finns för mottagande i anpassad skola. Om du som vårdnadshavare har frågor kring anpassad skola ta kontakt med den anpassade skolans rektor eller ditt barns föreskolchef/rektor.

Kontaktpersoner

Blanketter, dokument och länkar - Komvux som anpassad utbildning

Bild av Maria Eklund

Maria Eklund

Rektor

Maria är rektor för anpassad grundsärskola och anpassad gymnasieskola i Kalix kommun.  

Mobil: 073-047 78 30
Bild av Madelene Hedman

Madelene Hedman

Studie- och yrkesvägledare

Madelene är studie- och yrkesvägledare för elever på anpassad grundskola, träningsskola och anpassad gymnasieskola.  

Telefon: 070-620 82 60