Röstsökning via Cloudo

Särskola

För barn och ungdomar  med utvecklingsstörning finns särskola som alternativ till grundskola och gymnasieskola.

För barn och ungdomar som inte bedöms nå upp till grundskolans och gymnasieskolans kunskapsmål på grund av utvecklingsstörning finns skolformen särskola. I särskola kan även barn och ungdomar gå, som har fått en begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada.

Inom grundsärskolan finns även inriktning träningsskola. I träningsskola går elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av grundsärskolans ämnen. Efter grundsärskolan har eleverna möjlighet  att söka till gymnasiesärskola.

Mottagande i särskola

Särskilda bestämmelser finns för mottagande i särskola. Om du som vårdnadshavare har frågor kring särskola ta kontakt med chef särskolan eller ditt barns föreskolchef/rektor.

Kontaktpersoner