Skoldatateksverksamhet innebär att kommunen organiserar en övergripande verksamhet som ansvarar för och arbetar med IT och specialpedagogik.

Ledning

Skoldatatek är en pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IT sätts i centrum. I verksamheten finns både specialpedagogisk och teknisk kompetens.

Målgrupp

Skoldatatek vänder sig till skolpersonal som undervisar elever som behöver särskilt stöd, men främst med fokus på koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Syfte

Skoldatatekens syfte är att:

• vara en naturlig del i kommunens elevstöd
• medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för elever som behöver särskilt stöd så att de blir delaktiga i sitt lärande
• ge skolpersonal en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande lärandesituationer för elever som behöver särskilt stöd
• erbjuda skolpersonal möjlighet att prova alternativa verktyg och pedagogisk programvara
• utvärdera nyheter och sprida information om IT i lärandet för målgruppen
• samverka med berörda intresseorganisationer och föräldrar samt Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket samt vid behov med landstingens hjälpmedelsverksamhet.

Verksamhet

Vid Skoldatateken erbjuds skolpersonal: 
• visning och provning av alternativa verktyg och pedagogisk programvara
• utbildning på alternativa verktyg och pedagogisk programvara
• korttidslån av alternativa verktyg och pedagogisk programvara
• teknisk och pedagogisk support i samband med korttidslån

Vill du veta mer?

Har du som förälder frågor och funderingar kring alternativa verktyg kontakta Skoldatateket. Önskar ni låna utrustning från skoldatateket i Kalix vill vi att ni som förälder för en dialog med ert barns lärare/specialpedagog. Läraren/specialpedagogen kontaktar sedan Skoldatateket för lån. Detta för att det ska bli en samverkan kring skola/hem vid lån av alternativa verktyg.

Kontaktinformation

Skoldatatek Kalix har sina visningslokaler på Utbildningsförvaltningen i kommunens förvaltningsbyggnad.