Sök

Läskraft

Att läsa tillsammans med förståelse sammanfattar mycket kort vad Läskraft går ut på, med stöd av Reciprok undervisning som är en evidensbaserad läsförståelsemodell arbetar pedagogerna strukturerat med undervisningen.

Reciprok undervisning är en forskningsbaserad modell som ger effekt med seriöst arbete. 

På hemsidan för Läskraft finns information om vilka boklådor vi har med i projektet, aktuell forskning, nyheter om läs och skriv, blogg från verksamheten och en massa inspiration.