Sök

Teater

Vi erbjuder teaterutbildningar för elever från årskurs två till gymnasiet på Kulturcentrum. Vi erbjuder från och med hösten 2017 även teater i Töre och Sangis efter skoltid.

Teater Kulturcentrum

Teater årskurs 5 - Gy

Tid: Måndagar 15.30 - 16.45

Mål: eleverna ska utveckla sin förmåga att uppträda för en större publik tillsammans med andra ämnen på Kulturskolan.

Höstterminen:
De första 4 veckorna jobbar vi med teater/dramaövningar för att bli trygga i gruppen. I slutet av terminen sätter vi upp en egenskriven pjäs.

Vårterminen:
Vi jobbar med den gemensamma föreställningen.

Teater årskurs 1–4 

Tid: Måndagar 17:00 - 18.15

Mål: eleverna ska få lust och känna glädje för att stå på scen.

Höstterminen:
De första 4 veckorna jobbar vi ihop gruppen med olika drama/teaterövningar för att sedan välja en Pjäs, som vi sätter upp i slutet av terminen .

Vårterminen:
Utvecklar den sceniska gestaltningen i form av improvisations -övningar som eventuellt utmynnar i en föreställning i slutet av terminen. 

Teater Töre

Teater årskurs 1–4 

Mål: eleverna ska få lust och känna glädje för att stå på scen.

Höstterminen:
De första 4 veckorna jobbar vi ihop gruppen med olika drama/teaterövningar för att sedan välja en Pjäs, som vi sätter upp i slutet av terminen .

Vårterminen:
Utvecklar den sceniska gestaltningen i form av improvisations -övningar som eventuellt utmynnar i en föreställning i slutet av terminen.

Tid: Torsdagar 14:30 - 15:20

Teater Sangis

Teater årskurs 1–6

Mål: eleverna ska få lust och känna glädje för att stå på scen.

Höstterminen:

De första 4 veckorna jobbar vi ihop gruppen med olika drama/teaterövningar för att sedan välja en Pjäs, som vi sätter upp i slutet av terminen.

Vårterminen:
Utvecklar den sceniska gestaltningen i form av improvisations -övningar som eventuellt utmynnar i en föreställning i slutet av terminen. 

Tid: Torsdag 14.00 - 15.30