E-kulturskolan är en e-tjänst som som innebär ökad flexibilitet för dig som kommunmedborgare. Här kan du som vill utveckla din kreativa sida ansöka om plats vid Kulturskolan.

Med webbansökan säkerställer vi att eleven och vårdnadshavaren får tydliga besked att ansökan har kommit in, bekräftelse vid antagning samt vid uppsägning av undervisningen.

Till ansökan och avslut

Vill du kontakta Kulturskolan i något ärende kan du skicka e-post till e-kulturskolan@kalix.se eller kontakta någon av nedanstående medarbetare. När det gäller ansökningar kontaktar du i första hand Malin Huuva eller Christina Sandberg.