Sök

Slagverk

Slagverksvärlden är spännande och full av möjligheter! Som valbart instrument är detta nytt på kulturskolan i Kalix. Ta tillfället att testa något nytt!

På slagverkslektionerna får du upptäcka och utforska många av dessa möjligheter utifrån dina förutsättningar, oberoende av ålder och tidigare erfarenheter. Vi utgår från dig och din nivå för att utvecklas musikaliskt på bästa sätt, enskilt eller tillsammans med andra. Vi tränar både motorik/teknik, gehör och noter och du får tillfälle att lära dig låtar/stycken i olika musikstilar, improvisera samt skapa ljud och rytmer som känns i hela kroppen. Slagverksläraren tar fram musikaliskt material och övningar som du får lära dig, men du kan även önska låtar själv.

Beroende på vilka förutsättningar som finns bland de sökande finns möjlighet att starta slagverksensembler och spela tillsammans. När du blivit varm i kläderna har vi konserter under läsåret där du har möjlighet att uppträda om du vill; solo, tillsammans med läraren/slagverksensemblen eller i orkester.

Kom som du är, vi utforskar och utvecklas tillsammans!

Information om slagverk:

  • Att spela slagverk innebär inte bara 1 instrument, utan många olika typer av rytminstrument.
  • Man kan dela in slagverksfamiljen i 2 större grupper; instrument med eller utan tonhöjd. Dessa instrument kan man spela tillsammans med andra eller som ett soloinstrument.
  • Exempel på slagverksinstrument som du kan stöta på:
         o Med tonhöjd: Marimba, xylofon, vibrafon, klockspel, timpani (orkesterpukor).
         o Utan tonhöjd: Virveltrumma, congas, djembe, marschtrummor, den egna kroppen (body percussion), diverse andra rytminstrument och kanske till och med burkar och skrot.