Sök

Sång

Under sånglektionerna får du upptäcka din rösts möjligheter och prova på att använda den i olika musikstilar.

Du kan ha önskemål på låtar du vill lära dig. Du tas omhand efter dina egna förutsättningar och får möjlighet att utvecklas på din nivå.
Vi har konserter under läsåret, där du har möjlighet att uppträda om du vill.
Enskilda sånglektioner erbjuds från årskurs 7.