Sök

Piano

Piano är ett instrument som passar i många olika musikaliska sammanhang! Du kan ha roligt vid pianot både som solopianist och tillsammans med andra. Pianot låter bra i de flesta musikstilar till exempel pop, rock, blues, jazz, klassiskt!

Lektionerna

Pianoundervisningen sker enskilt eller i grupp på din skola eller på Kulturskolan. Du får lära dig grundläggande teknik på pianot och att spela efter noter, ackordanalys och på gehör. Du får spela musik i olika stilar och får ofta vara med och välja stycken och låtar tillsammans med din lärare. Som grund i undervisningen används normalt en spelbok som du skaffar i samråd med din lärare. Det finns ibland möjlighet till samspel i olika former.

Instrument

Det är bra, men inget krav, om du har tillgång till ett tangentinstrument hemma redan från början, så att du kan spela och öva mellan lektionerna.

Efter att ha spelat i cirka ett år anser vi att det är nödvändigt med ett instrument hemma för att kunna utvecklas vidare. Instrumentet bör vara anslagskänsligt med minst 61 fullstora tangenter, helst ett akustiskt piano eller ett digitalpiano.