Här får du information om alla gymnasieprogram 2021–2022. En del av informationssatsningen är Öppet Hus som i år sändes digitalt och går att se här i efterhand. Via denna sida kan du även söka till gymnasieprogrammen i Kalix.

Naturbruksprogrammet har från kommande läsår 2021-2022 utökats med en ny nationell inriktning Naturturism. Den andra inriktningen är Skogsbruk.  I Naturbruksprogrammet väljer man inriktning redan vid gymnasievalet till årskurs 1. Skolan erbjuder  också möjlighet att välja kurser mot yrkesutgångarna Skogsmaskinförare/skogsvård samt Träindustri och Lastmaskiner. Kontakta ansvarig rektor för programmet eller studie- och yrkesvägledare om du vill veta mer om programmets möjligheter.

Bygg- och anläggningsprogrammet har numera två inriktningar Anläggningsfordon (maskinförare) samt Husbyggnad.

OBS! Ändringar inför slutlig antagning 2021
Genom beslut den 19 mars 2021 kommer två program att läggas vilande och inte starta kommande läsår 2021-22. Det gäller Teknikprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet Lärling

Läs mer om programmen och inriktningarna nedan genom att klicka på länkarna. Missa inte heller att se filmerna som handlar om de olika programmen.

Högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi.

► FILMEN om ekonomiprogrammet.

⚖ Programstruktur, ekonomiprogrammet (pdf-dokument).


Estetiska programmet, inriktningar Bild och formgivning samt Musik.

► FILMEN om estetiska programmet.

⚖ Programstruktur, estetiska programmet (pdf-dokument).


Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap.

► FILMEN om naturvetenskapsprogrammet.

⚖ Programstruktur, naturvetenskapsprogrammet (pdf-dokument).


Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktningar Beteendevetenskap samt Medier, information och kommunikation.

► FILMEN om samhällsvetenskapsprogrammet.

⚖ Programstruktur, samhällsvetenskapsprogrammet (pdf-dokument).


Teknikprogrammet, inriktning Produktionsteknik STARTAR EJ HT 2021.
Ingår i Teknikcollege som en certifierad utbildning.

► FILMEN om Teknikprogrammet.

⚖ Programstruktur, teknikprogrammet (pdf-dokument).

Yrkesförberedande program

Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Pedagogiskt och socialt arbete.

► FILMEN om barn- och fritidsprogrammet.

⚖ Programstruktur, barn- och fritidsprogrammet (pdf-dokument).


Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning Anläggningsfordon samt Husbyggnad.

► FILMEN om bygg- och anläggningsprogrammet.

⚖ Programstruktur, bygg- och anläggningsprogrammet (pdf-dokument).


El- och energiprogrammet, inriktning Elteknik.

► FILMEN om el- och energiprogrammet.

⚖ Programstruktur, el- och energiprogrammet (pdf-dokument).


Fordons- och transportprogrammet, inriktningar Personbil samt Lastbil och mobila maskiner.

► FILMEN om fordons- och transportprogrammet.

⚖ Programstruktur, fordons- och transportprogrammet (pdf-dokument).


Industritekniska programmet, inriktning Svetsteknik.
Ingår i Teknikcollege som en certifierad utbildning.


Naturbruksprogrammet, inriktning Skogsbruk samt Naturturism.
Ingår i Teknikcollege som en certifierad utbildning.
Besök gärna naturbruksprogrammets officiella hemsida!

► FILMEN om naturbruksprogrammet.

⚖ Programstruktur, naturbruksprogrammet (pdf-dokument).


Vård- och omsorgsprogrammet. Inga nationella inriktningar.
Ingår i Vård- och omsorgscollege som en certifierad utbildning.

► FILMEN om vård och omsorgsprogrammet.

⚖ Programstruktur, vård- och omsorgsprogrammet (pdf-dokument).

Lärlingsutbildningar

Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Fritid och hälsa STARTAR EJ ht 2021.
Här kan du läsa mer om vad lärlingsutbildning innebär!

► FILMEN om barn- och fritidsprogrammet.

⚖ Programstruktur, barn- och fritidsprogrammet (pdf-dokument).

Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet är inte sökbart. Placering till Introduktionsprogrammets inriktningar enligt nedan sker i samråd med gymnasieskolan. Furuhedsskolan erbjuder samtliga förekommande inriktningar.

  • Programinriktat val.
  • Yrkesintroduktion.
  • Individuellt alternativ.
  • Språkintroduktion.

► FILMEN om introduktionsprogrammet.

Gymnasiesärskolan

Programmet för administration, handel och varuhantering.

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation.

Programmet för hälsa, vård och omsorg.

Individuella program.

Du kan även läsa mer om programmen på gymnasiesärskolans sidor.

Du gör ditt gymnasieval inför läsåret 2021–2022 via vår e-tjänst "Ansökan till gymnasieskolan" från och med den 11 januari, och allra senast den 1 februari.

Rektor Mona Sundqvist, telefon 0923-65 232
e-post mona.sundqvist@kalix.se
Ansvarig för program: BA, EK, ES, NB

Rektor Marjo Ekorre, telefon 0923-65 614
e-post marjo.ekorre@kalix.se 
Ansvarig för program: FT, IM, NA, TE, VO

Rektor Hilkka Vikström, telefon 0923-65 257
e-post hilkka.vikstrom@kalix.se
Ansvarig för program: BF, EE, IN, SA samt lärlingsutbildningar

Rektor Birgit Lundkvist, telefon 073-047 78 30
e-post birgit.lundkvist@kalix.se
Ansvarig för gymnasiesärskolans program 

Studie- och yrkesvägledare Catarina Johansson, telefon 0923-65 375
e-post catarina.johansson@kalix.se
Program: IM, NB, SA samt lärlingsutbildningar

Studie- och yrkesvägledare Cecilia Mörk, telefon 0923-65 485
e-post cecilia.mork@kalix.se
Program: EK, BF, ES, VO

Studie- och yrkesvägledare Karin Ringlöv, telefon 0923-65 225
e-post karin.ringlov@kalix.se
Program: BA, EE, FT, IN, NA TE

Studie- och yrkesvägledare Madelene Hedman, telefon 070-620 82 60
e-post madelene.hedman@kalix.se
Program: Gymnasiesärskolans samtliga program

Antagningsansvarig Bo Andersson, telefon 0923-65 177
e-post bo.andersson@kalix.se

Koordinator för internat/elevboende Kerstin Lindbäck
e-post kerstin.lindback@kalix.se

I stället för ett traditionellt Öppet Hus på Furuhedsskolan sände vi i år i stället live om alla våra valbara program. Digitalt öppet hus sändes här på Kalix kommuns hemsida onsdag den 9 och torsdag den 10 december, men naturligtvis kan du se öppet hus i efterhand. vi har också delat in programmen i kapitel så att du fritt kan välja vad du vill få information om.