Sökbara program till gymnasieskolan i Kalix läsåret 2020-2021

Ansökningstiderna kan variera i kommunerna. Vid val till gymnasieskolan är det alltid hemkommunens ansökningstider som gäller.

För sökande som är folkbokförda i Kalix kommun och Överkalix kommun är ansökningstiden fastställd till senast 1 februari 2020. Ansökningswebben i Kalix öppnar den 13 januari 2020. För ansökan krävs inloggning. Studie- och yrkesvägledarna i grundskolan respektive gymnasieskolan delar ut dessa inloggningsuppgifter.

NYHETER för 2020-2021  

Naturbruksprogrammet har utökats med en yrkesutgång mot Naturturism. Sedan tidigare finns möjlighet att välja kurspaket mot yrkesutgångarna  Skog samt Träindustri och Lastmaskiner. Kontakta gärna ansvarig rektor för programmet (se nedan) om du vill veta mer om de olika yrkesutgångarna. Antalet platser kan i vissa fall vara begränsade till de olika yrkesutgångarna.  Det är till årskurs 2 som valet av yrkesutgång görs normalt i början av vårterminen i årskurs 1.

Läs mer om programmen och inriktningarna nedan genom att klicka på länken. All information är översatt till 19 olika språk. Dessutom finns också korta och informativa filmer att ta del av när du klickar in dig på de olika programmen.

Högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi

Estetiska programmet, inriktningar Bild och formgivning samt Musik

Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktningar Beteendevetenskap samt Medier, information och kommunikation

Teknikprogrammet, inriktning Produktionsteknik. .Programmet ingår som del av Teknikcollege

 Läs mer om Teknikcollege Norrbotten

Yrkesförberedande program

Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Pedagogiskt arbete

Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning Husbyggnad

El- och energiprogrammet, inriktning Elteknik

Fordons- och transportprogrammet, inriktningar Personbil samt Lastbil och mobila maskiner

Industritekniska programmet, inriktning Svetsteknik.  Programmet ingår som en del av Teknikcollege                       

Läs mer om Teknikcollege Norrbotten

Naturbruksprogrammet, inriktning Skog. Programmet ingår som del av Teknikcollege

Länk till Naturbruksgymnasiet 
https://teknikcollege.se/regioner/norrbotten/utbildare/

Vård- och omsorgsprogrammet. Inga nationella inriktningar. Programmet ingår som del av Vård- och omsorgscollege

Läs mer här om Vård- och omsorgscollege

Lärlingsutbildningar

Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Fritid och hälsa

Handels- och administrationsprogrammet, inriktning Handel och service

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, inriktning Kök och servering

Här kan du läsa mer om vad lärlingsutbildning innebär

Introduktionsprogrammet

Programmet är inte sökbart. Placering till Introduktionsprogrammets inriktningar enligt nedan sker i samråd med gymnasieskolan. Furuhedsskolan erbjuder samtliga förekommande inriktningar.

Programinriktat val

Yrkesintroduktion

Individuellt alternativ

Språkintroduktion

Gymnasiesärskolan

Programmet för administration, handel och varuhantering

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Individuella program

Kontaktuppgifter

Rektor Mona Sundqvist, telefon 0923-65 232
e-post mona.sundqvist@kalix.se
Ansvarig för program: BA, EK, ES, NB

Rektor Marjo Ekorre, telefon 0923-65 614
e-post maria.hjelm@kalix.se 
Ansvarig för program: FT, IM, NA, TE, VO

Rektor Hilkka Vikström, telefon 0923-65 257
e-post hilkka.vikstrom@kalix.se
Ansvarig för program: BF, EE, IN, SA samt lärlingsutbildningar

Rektor Joakim Abrahamsson, telefon 0923-65 933
e-post joakim.abrahamsson@kalix.se
Ansvarig för gymnasiesärskolans program samt komvux

Studie- och yrkesvägledare Catarina Johansson, telefon 0923-65 375
e-post catarina.johansson@kalix.se
Program: IM, NB, SA samt lärlingsutbildningar

Studie- och yrkesvägledare Cecilia Mörk, telefon 0923-65 485
e-post cecilia.mork@kalix.se
Program: EK, BF, ES, VO

Studie- och yrkesvägledare Andreas Sundström, telefon 0923-65 225
e-post andreas.sundstrom@kalix.se
Program: BA, EE, FT, IN, NA TE

Studie- och yrkesvägledare Madelene Hedman, telefon 070-620 82 60
e-post madelene.hedman@kalix.se
Program: Gymnasiesärskolans samtliga program

Antagningsansvarig Bo Andersson, telefon 0923-65 177
e-post bo.andersson@kalix.se

Koordinator för internat/elevboende Kerstin Lindbäck
e-post kerstin.lindback@kalix.se

        
  • Skapad: 2018-10-11
  • Senast ändrad: 2019-10-16
  • Sidansvarig: Webmaster