Sök

Sökbara program läsåret 2022-2023

Här får du information om alla gymnasieprogram 2022–2023. En del av informationssatsningen är Öppet Hus som i år sändes digitalt och går att se här i efterhand. Via denna sida kan du även söka till gymnasieprogrammen i Kalix.

Naturbruksprogrammet har från kommande läsår 2022-2023 utökats med ytterligare en ny nationell inriktning Hästhållning. Du lär dig om hästen som biologisk varelse, dess beteende och samspelet mellan häst och människa. Inriktningen ger till exempel möjlighet att arbeta som hästskötare med inriktning mot ridning eller trav. Läs mer om inriktningen Hästhållning på naturbruksprogrammets egen hemsida!

De andra inriktningarna inom Naturbruksprogrammet är Naturturism samt Skogsbruk.  Samtliga inriktningsval till  Naturbruksprogrammet görs till årskurs 1. Inom inriktning Skogsbruk erbjuds möjlighet att till årskurs 2 välja en yrkesutgång antingen mot Skogsmaskinförare/Skogsvård eller mot Träindustri och Lastmaskiner.
Kontakta ansvarig rektor för programmet eller studie- och yrkesvägledare om du vill veta mer om programmets möjligheter.

Ytterligare en nyhet är att Gymnasiesärskolan utökar sitt sökbara utbud med programmet för Samhälle, natur och språk.

Läs mer om programmen och inriktningarna nedan genom att klicka på länkarna. Missa inte heller att se filmerna som handlar om de olika programmen.

Högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi.

► FILMEN om ekonomiprogrammet.

⚖ Programstruktur, ekonomiprogrammet (pdf-dokument).


Estetiska programmet, inriktningar Bild och formgivning samt Musik.

► FILMEN om estetiska programmet (NY).

⚖ Programstruktur, estetiska programmet (pdf-dokument).


Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap.

► FILMEN om naturvetenskapsprogrammet.

⚖ Programstruktur, naturvetenskapsprogrammet (pdf-dokument).


Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktningar Beteendevetenskap samt Medier, information och kommunikation.

► FILMEN om samhällsvetenskapsprogrammet.

FILM om inriktningen beteendevetenskap (NY).

⚖ Programstruktur, samhällsvetenskapsprogrammet (pdf-dokument).


Teknikprogrammet, inriktning Produktionsteknik.
Ingår i Teknikcollege som en certifierad utbildning.

► FILMEN om Teknikprogrammet.

⚖ Programstruktur, teknikprogrammet (pdf-dokument).

Yrkesförberedande program

Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Pedagogiskt och socialt arbete.

► FILMEN om barn- och fritidsprogrammet.

⚖ Programstruktur, barn- och fritidsprogrammet (pdf-dokument).


Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning Anläggningsfordon samt Husbyggnad.

► FILMEN om bygg- och anläggningsprogrammet.

⚖ Programstruktur, bygg- och anläggningsprogrammet (pdf-dokument).


El- och energiprogrammet, inriktning Elteknik.

► FILMEN om el- och energiprogrammet.

⚖ Programstruktur, el- och energiprogrammet (pdf-dokument).


Fordons- och transportprogrammet, inriktningar Personbil samt Lastbil och mobila maskiner.

► FILMEN om fordons- och transportprogrammet.

⚖ Programstruktur, fordons- och transportprogrammet (pdf-dokument).


Industritekniska programmet, inriktning Svetsteknik.
Ingår i Teknikcollege som en certifierad utbildning.


Naturbruksprogrammet, inriktningar Skogsbruk, Hästhållning (Ny) samt Naturturism.
Ingår i Teknikcollege som en certifierad utbildning.
Besök gärna naturbruksprogrammets officiella hemsida för ytterligare information!

► FILMEN om naturbruksprogrammet.

⚖ Programstruktur, naturbruksprogrammet (pdf-dokument).


Vård- och omsorgsprogrammet. Inga nationella inriktningar.
Ingår i Vård- och omsorgscollege som en certifierad utbildning.

► FILMEN om vård och omsorgsprogrammet.

⚖ Programstruktur, vård- och omsorgsprogrammet (pdf-dokument).

Lärlingsutbildningar

Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Fritid och hälsa. .
Här kan du läsa mer om vad lärlingsutbildning innebär!

► FILMEN om barn- och fritidsprogrammet.

⚖ Programstruktur, barn- och fritidsprogrammet (pdf-dokument).

Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet är inte sökbart. Placering till Introduktionsprogrammets inriktningar enligt nedan sker i samråd med gymnasieskolan. Furuhedsskolan erbjuder samtliga förekommande inriktningar.

  • Programinriktat val.
  • Yrkesintroduktion.
  • Individuellt alternativ.
  • Språkintroduktion.

► FILMEN om introduktionsprogrammet.

Gymnasiesärskolan

Programmet för administration, handel och varuhantering.

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation.

Programmet för hälsa, vård och omsorg.

Programmet för Samhälle, natur och språk..

Individuella program.

Du kan även läsa mer om programmen på gymnasiesärskolans sidor.

Du gör ditt gymnasieval inför läsåret 2022-2023 via vår e-tjänst "Ansökan till gymnasieskolan" från och med den 12 januari, och allra senast den 1 februari, klockan 24.00. Du som är folkbokförd i Kalix och Överkalix kommuner kommer att få inloggningsuppgifter av din studie- och yrkesvägledare.

Antagningsprocessen tidplan

20 januari 2022 - Webbansökan öppnas för gymnasieval.

11 februari 2022 - Sista dag för ansökan till gymnasieskolan.

25 mars 2022 - Utbildningsnämnden beslutar om vilka program och inriktningar som ska starta till årskurs 1 höstterminen 2022.

Mars 2022 - Preliminär antagning till gymnasieskolan genomförs baserat på höstterminsbetyget årskurs 9 för de elever som går i grundskolan. De elever som redan har slutbetyg från årskurs 9 ingår också i den preliminära antagningen.

18 april 2022 - Gymnasievalswebben öppnar på nytt med möjlighet att korrigera sitt gymnasieval.

5 maj 2022- Gymnasievalswebben stänger klockan 24.00. Inga korrigeringar är möjliga efter den tidpunkten.

Vecka (25) 2022 - Slutlig antagning genomförs som baseras på slutbetygen från årskurs 9.

Vecka (25) 2022 - Slutligt antagningsmeddelande skickas ut till samtliga som har gymnasieval i Kalix.

22 juli 2022 - Sista dag att svara på antagningsbesked. Svar lämnas digitalt via webben.

Vecka 31-32 2022 - Reservantagning till årskurs 1 påbörjas.

24 augusti  - Skolstart för gymnasieskolan i Kalix.

Rektor Mona Sundqvist, telefon 0923-65 232
e-post mona.sundqvist@kalix.se
Ansvarig för program: BA, EK, ES, NB

Rektor Marjo Ekorre, telefon 0923-65 614
e-post marjo.ekorre@kalix.se 
Ansvarig för program: FT, IM, NA, TE, VO

Rektor Hilkka Vikström, telefon 0923-65 257
e-post hilkka.vikstrom@kalix.se
Ansvarig för program: BF, EE, IN, SA samt lärlingsutbildningar

Rektor Birgit Lundkvist, telefon 073-047 78 30
e-post birgit.lundkvist@kalix.se
Ansvarig för gymnasiesärskolans program 

Studie- och yrkesvägledare Catarina Johansson, telefon 0923-65 375
e-post catarina.johansson@kalix.se
Program: IM, NB, SA samt lärlingsutbildningar

Studie- och yrkesvägledare Cecilia Mörk, telefon 0923-65 485
e-post cecilia.mork@kalix.se
Program: EK, BF, ES, VO

Studie- och yrkesvägledare Karin Ringlöv, telefon 0923-65 225
e-post karin.ringlov@kalix.se
Program: BA, EE, FT, IN, NA TE

Studie- och yrkesvägledare Madelene Hedman, telefon 070-620 82 60
e-post madelene.hedman@kalix.se
Program: Gymnasiesärskolans samtliga program

Antagningsansvarig Bo Andersson, telefon 0923-65 177
e-post bo.andersson@kalix.se

Koordinator för internat/elevboende Kerstin Lindbäck
e-post kerstin.lindback@kalix.se

Digitalt öppet hus sändes här på Kalix kommuns hemsida onsdag den 9 och torsdag den 10 december 2020, men naturligtvis kan du se öppet hus i efterhand. vi har också delat in programmen i kapitel så att du fritt kan välja vad du vill få information om.

Öppet hus, del 1 av 2

Öppet hus, del 2 av 2