Ansökningstiderna kan variera i kommunerna. Vid val till gymnasieskolan är det alltid hemkommunens ansökningstider som gäller.

För sökande som är folkbokförda i Kalix kommun och Överkalix kommun  öppnas ansökningswebben på nytt mellan den 20 april - 4 maj för korrigering/omval/nyval av gymnasieansökan till läsåret 2020-21. Använd samma inloggningsuppgifter som tidigare delats ut. Kontakta din studie- och yrkesvägledare om du behöver inloggningsuppgifter.
Du som tillhör annan kommun än Kalix och Överkalix och behöver förändra din ansökan kontaktar din hemkommun där andra tider kan gälla för korrigering/omval/nyval.

NYHETER för 2020-2021  

Naturbruksprogrammet har utökats med en yrkesutgång mot Naturturism. Sedan tidigare finns möjlighet att välja kurspaket mot yrkesutgångarna  Skog samt Träindustri och Lastmaskiner.

I Bygg- och anläggningsprogrammet har inriktning Anläggningsfordon (maskinförare) tillkommit. Kontakta gärna ansvarig rektor för programmet (se nedan) om du vill veta mer om de olika yrkesutgångarna. Antalet platser kan i vissa fall vara begränsade till de olika yrkesutgångarna. 

FÖRÄNDRINGAR INFÖR PRELIMINÄR OCH SLUTLIG ANTAGNING 2020-2021
Lärlingsutbildningarna Handels- och administrationsprogrammet samt Restaurang och livsmedelsprogrammet kommer inte starta i Kalix kommande läsår. Meddelande har skickats till samtliga som sökt dessa program.

Läs mer om programmen och inriktningarna nedan genom att klicka på länken. All information är översatt till 19 olika språk. Dessutom finns också korta och informativa filmer att ta del av när du klickar in dig på de olika programmen.

Högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi

Estetiska programmet, inriktningar Bild och formgivning samt Musik
(Filmen på den här sidan har skapats av bildesteter).

Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktningar Beteendevetenskap samt Medier, information och kommunikation

Teknikprogrammet, inriktning Produktionsteknik. .Programmet ingår som del av Teknikcollege

 Läs mer om Teknikcollege Norrbotten

Yrkesförberedande program

Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Pedagogiskt arbete

Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning Anläggningsfordon samt Husbyggnad

El- och energiprogrammet, inriktning Elteknik

Fordons- och transportprogrammet, inriktningar Personbil samt Lastbil och mobila maskiner

Industritekniska programmet, inriktning Svetsteknik.  Programmet ingår som en del av Teknikcollege                       

Läs mer om Teknikcollege Norrbotten

Naturbruksprogrammet, inriktning Skog. Programmet ingår som del av Teknikcollege

Länk till Naturbruksgymnasiet 
https://teknikcollege.se/regioner/norrbotten/utbildare/

Vård- och omsorgsprogrammet. Inga nationella inriktningar. Programmet ingår som del av Vård- och omsorgscollege

Läs mer här om Vård- och omsorgscollege

Lärlingsutbildningar

Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Fritid och hälsa

Här kan du läsa mer om vad lärlingsutbildning innebär

Introduktionsprogrammet

Programmet är inte sökbart. Placering till Introduktionsprogrammets inriktningar enligt nedan sker i samråd med gymnasieskolan. Furuhedsskolan erbjuder samtliga förekommande inriktningar.

Programinriktat val

Yrkesintroduktion

Individuellt alternativ

Språkintroduktion

Gymnasiesärskolan

Programmet för administration, handel och varuhantering

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Individuella program

Kontaktuppgifter

Rektor Mona Sundqvist, telefon 0923-65 232
e-post mona.sundqvist@kalix.se
Ansvarig för program: BA, EK, ES, NB

Rektor Marjo Ekorre, telefon 0923-65 614
e-post maria.hjelm@kalix.se 
Ansvarig för program: FT, IM, NA, TE, VO

Rektor Hilkka Vikström, telefon 0923-65 257
e-post hilkka.vikstrom@kalix.se
Ansvarig för program: BF, EE, IN, SA samt lärlingsutbildningar

Rektor Joakim Abrahamsson, telefon 0923-65 933
e-post joakim.abrahamsson@kalix.se
Ansvarig för gymnasiesärskolans program samt komvux

Studie- och yrkesvägledare Catarina Johansson, telefon 0923-65 375
e-post catarina.johansson@kalix.se
Program: IM, NB, SA samt lärlingsutbildningar

Studie- och yrkesvägledare Cecilia Mörk, telefon 0923-65 485
e-post cecilia.mork@kalix.se
Program: EK, BF, ES, VO

Studie- och yrkesvägledare Andreas Sundström, telefon 0923-65 225
e-post andreas.sundstrom@kalix.se
Program: BA, EE, FT, IN, NA TE

Studie- och yrkesvägledare Madelene Hedman, telefon 070-620 82 60
e-post madelene.hedman@kalix.se
Program: Gymnasiesärskolans samtliga program

Antagningsansvarig Bo Andersson, telefon 0923-65 177
e-post bo.andersson@kalix.se

Koordinator för internat/elevboende Kerstin Lindbäck
e-post kerstin.lindback@kalix.se