Ansökningstiderna kan variera i kommunerna. Vid val till gymnasieskolan är det alltid hemkommunens ansökningstider som gäller.

Nyheter för 2020-2021  

Naturbruksprogrammet har utökats med en yrkesutgång mot Naturturism. Sedan tidigare finns möjlighet att välja kurspaket mot yrkesutgångarna Skog samt Träindustri och Lastmaskiner.

I Bygg- och anläggningsprogrammet har inriktning Anläggningsfordon (maskinförare) tillkommit. Kontakta gärna ansvarig rektor för programmet (se nedan) om du vill veta mer om de olika yrkesutgångarna. Antalet platser kan i vissa fall vara begränsade till de olika yrkesutgångarna. 

Förändringar inför preliminär och slutlig antagning 2020-2021

Lärlingsutbildningarna Handels- och administrationsprogrammet samt Restaurang och livsmedelsprogrammet kommer inte starta i Kalix kommande läsår. Meddelande har skickats till samtliga som sökt dessa program.

Våra program

Läs mer om programmen och inriktningarna nedan genom att klicka på länken. All information är översatt till 19 olika språk. Dessutom finns också korta och informativa filmer att ta del av när du klickar in dig på de olika programmen.

Högskoleförberedande program

Yrkesförberedande program

Lärlingsutbildningar

Introduktionsprogrammet

Programmet är inte sökbart. Placering till Introduktionsprogrammets inriktningar enligt nedan sker i samråd med gymnasieskolan. Furuhedsskolan erbjuder samtliga förekommande inriktningar.

  • Programinriktat val
  • Yrkesintroduktion
  • Individuellt alternativ
  • Språkintroduktion

Gymnasiesärskolan

Kontaktuppgifter

Rektor Mona Sundqvist, telefon 0923-65 232
e-post mona.sundqvist@kalix.se
Ansvarig för program: BA, EK, ES, NB

Rektor Marjo Ekorre, telefon 0923-65 614
e-post maria.hjelm@kalix.se 
Ansvarig för program: FT, IM, NA, TE, VO

Rektor Hilkka Vikström, telefon 0923-65 257
e-post hilkka.vikstrom@kalix.se
Ansvarig för program: BF, EE, IN, SA samt lärlingsutbildningar

Rektor Joakim Abrahamsson, telefon 0923-65 933
e-post joakim.abrahamsson@kalix.se
Ansvarig för gymnasiesärskolans program samt komvux

Studie- och yrkesvägledare Catarina Johansson, telefon 0923-65 375
e-post catarina.johansson@kalix.se
Program: IM, NB, SA samt lärlingsutbildningar

Studie- och yrkesvägledare Cecilia Mörk, telefon 0923-65 485
e-post cecilia.mork@kalix.se
Program: EK, BF, ES, VO

Studie- och yrkesvägledare Andreas Sundström, telefon 0923-65 225
e-post andreas.sundstrom@kalix.se
Program: BA, EE, FT, IN, NA TE

Studie- och yrkesvägledare Madelene Hedman, telefon 070-620 82 60
e-post madelene.hedman@kalix.se
Program: Gymnasiesärskolans samtliga program

Antagningsansvarig Bo Andersson, telefon 0923-65 177
e-post bo.andersson@kalix.se

Koordinator för internat/elevboende Kerstin Lindbäck
e-post kerstin.lindback@kalix.se