Sökbara program läsåret 2015-2016

 • Programmet för administration, handel och varuhantering
 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
 • Individuellt program

Ansökningstiden går ut den 1 februari 2015

 

Pågående program och inriktningar som startade läsåret 2012/2013

Årskurs 2-4

En individuell utvecklingsplan upprättas för varje elev och anger vilka ämnen som ska ingå i elevens utbildning. Denna plan ligger till grund för elevens utbildning på gymnasiesärskolan och anpassas efter varje elevs individuella behov och önskemål. 

Nationella program läsåret 12-13 är Handelsprogrammet och Fordonsprogrammet. De nationella programmen har en yrkesinriktning och är uppbyggda med kärnämnen och karaktärsämnen. Tyngdpunkten i utbildningen  ligger på karaktärsämnen i yrkesinriktningen.

Kärnämnen som ingår i alla program:

 • Svenska eller svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap
 • Religionskunskap
 • Naturkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Estetisk verksamhet 

Gymnasiesärskolan erbjuder även specialutformat program och individuella program.

Programutbud 2013/2014

 • Programmet för administration, handel och varuhantering
 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
 • Programmet för hälsa, vård och omsorg
 • Programmet för samhälle, natur och språk
 • Individuella program
 • Program i samverkan

Du kan läsa mer om varje program via länken i sidmenyn.