Sök

Rektorerna har ordet

Gymnasieskolans vision och ledningsdeklaration: "Furuhedsskolans lärmiljö ger varje elev förutsättningar att bli framgångsrik i sina studier"

Furuhedsskolans lärmiljö ska kännetecknas av:

  • Lärandet i centrum
  • Tillit, trygghet och trivsel
  • Positiva förväntningar
  • Arbetsglädje och engagemang
  • Demokratiska arbetsformer
  • Kontinuerlig uppföljning och utvärdering
  • Vilja till utveckling

Varje elev ska ges möjlighet att bli framgångsrik i sina studier genom att:

  • Ges förutsättningar till en god kunskapsutveckling
  • Träna sig i att ta ansvar för sin inlärning
  • Se helheter och sammanhang för sin utbildning
Bild av Marjo Ekorre

Marjo Ekorre

Rektor, Furuhedsskolan

Marjo är rektor för följande program: fordons- och transport, introduktion, introduktion språk, naturvetenskap, teknik samt vård- och omsorg.  

Telefon: 0923-656 14
Mobil: 070-680 56 14
Bild av Mona Sundqvist

Mona Sundqvist

Rektor, Furuhedsskolan

Mona är rektor för följande program: bygg- och anläggning, ekonomi, estetiska samt naturbruk.  

Telefon: 0923-652 32
Mobil: 070-523 41 78
Bild av Hilkka Vikström

Hilkka Vikström

Rektor, Furuhedsskolan

Hilkka är rektor för följande program: barn och fritid, el och energi, industritekniska, samhällsvetenskap, lärlingar (barn och fritid), handel och administration samt restaurang och livsmedel.  

Telefon: 0923-652 57
Mobil: 072-229 80 36