Huvud - och pressansvarig är skolchefen och sammankallande är skolkurator. Furuhedsskolans krisgrupp är sammansatt enligt nedan