Sök

Furuhedsskolans krisgrupp

Huvud - och pressansvarig är skolchefen och sammankallande är skolkurator. Furuhedsskolans krisgrupp är sammansatt enligt nedan

Bild av Charlotte Sundqvist

Charlotte Sundqvist

Skolchef

Charlotte är skolchef vid Kalix kommun.  

Telefon: 0923-652 11
Bild av Karin Lind

Karin Lind

Kurator

Karin är skolkurator vid Furuhedsskolan.  

Mobil: 072-562 34 64
Bild av Marjo Ekorre

Marjo Ekorre

Rektor, Furuhedsskolan

Marjo är rektor för följande program: fordons- och transport, introduktion, introduktion språk, naturvetenskap, teknik samt vård- och omsorg.  

Telefon: 0923-656 14
Mobil: 070-680 56 14
Bild av Mona Sundqvist

Mona Sundqvist

Rektor, Furuhedsskolan

Mona är rektor för följande program: bygg- och anläggning, ekonomi, estetiska samt naturbruk.  

Telefon: 0923-652 32
Mobil: 070-523 41 78
Bild av Hilkka Vikström

Hilkka Vikström

Rektor, Furuhedsskolan

Hilkka är rektor för följande program: barn och fritid, el och energi, industritekniska, samhällsvetenskap, lärlingar (barn och fritid), handel och administration samt restaurang och livsmedel.  

Telefon: 0923-652 57
Mobil: 072-229 80 36
Bild av Annica Gustavsson

Annica Gustavsson

Skolsköterska

Annica är skolsköterska vid Furuhedsskolan.  

Telefon: 0923-653 93
Mobil: 072-245 47 03
Bild av Kerstin Lindbäck

Kerstin Lindbäck

Koordinator

Kerstin är koordinator vid Furuhedsskolan och jobbar bland annat med frågor som rör integration, elevcafé och läxläsning. Kontaktperson för elevboendet.  

Telefon: 0923-652 34
Mobil: 070-574 72 37
Bild av Lars Ahlbäck

Lars Ahlbäck

Lärare

Lars är yrkeslärare vid naturbruksprogrammet.  

Mobil: 070-606 80 86