Sök

Betyg, examen

I gymnasiet sätts betyg på varje avslutad kurs och efter genomfört gymnasiearbete.

Betygsskala

Betyg för godkända resultat betecknas med A, B, C, D eller E. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. Betyg för icke godkänt resultat betecknas med F

Utdrag ur betygskatalog

En elev har möjlighet att begära ett skriftligt utdrag ur betygskatalogen. Utdraget visar betyg i avslutade kurser samt ogiltig frånvaro under terminen. 

Examen

När en elev går ut gymnasiet utfärdas ett Examensbevis om eleven uppfyller kraven för gymnasieexamen. Om eleven inte uppfyller kraven utfärdas istället ett Studiebevis. Både examensbevis och studiebevis innehåller betyg på samtliga kurser i elevens studieplan.