Sök

Rektorn har ordet, Töreskolan

Jag vill arbeta för en skola där det råder ett positivt klimat och alla som kommer till oss ska känna sig välkomna. Töreskola ska vara en skola där det finns engagemang och nyfikenhet, alla ska mötas med hänsyn och respekt.

Skolans värdegrund bygger på ett positivt lösningsinriktat förhållningssätt och en övertygelse om att varje elev utvecklas bäst genom en positiv självbild och lust att lära. Skolan ska dock ha höga förväntningar på varje elev utifrån dennes förutsättningar.

Ingen ska bli utsatt för diskriminering eller mobbing, inte heller är någon form av våld, hot trakasserier eller annan kränkande behandling är accepterad.

Skolan ska vara den trygga ansvarsfulla skolan som finns mitt i samhället, skolan ska också inspirera till nytänkande och kreativitet. Eleverna ska växa i kunskap, ansvar och delaktighet.

Jag vill att alla föräldrar ska känna förtroende för skolans ledning och dess personal.

Töreskola är en meningsfull skola som berikar alla, varje dag. 

Vägen till vision

Tydliga mål, kontinuerlig uppföljning av resultat, höga förväntningar på alla elever.

Eleverna lär sig tillsammans med andra och får möjlighet att uttrycka sina kunskaper på olika sätt.

Demokratiska värderingar genomsyrar skolans verksamhet.

Alla elever ska få det stöd de behöver för att utvecklas maximalt både i sitt lärande och socialt.

Helena Öhman, rektor.

Bild av Helena Öhman

Helena Öhman

Rektor

Helena är rektor för Töreskolan. Hon har också ansvar för elevhälsans medicinska och kurativa delar.  

Telefon: 0923-652 38
Mobil: 070-246 58 69