I grundskolan ska eleverna kunna känna glädje varje dag i att lära och leka tillsammans med andra. Alla barn har rätt att vistas i en skolmiljö som är fri från alla former av kränkningar och diskriminering.