Sök

Kvalitetsarbete vid Töreskolan

Töreskola arbetar med ett hälsofrämjande skolutvecklingsarbete vilket heter När hela hjärtat är med.

Utvecklingsarbetets kortsiktiga mål är att skolan främjar elevernas harmoniska utveckling genom varierande och balanserad sammanställning av innehåll, arbetssätt och arbetsformer i undervisningen genom att utveckla språkutvecklande arbetssätt, estetiska lärprocesser, rörelse under vardagen men också ett förändrat arbetssätt för skolans elevhälsa.
Långsiktigt mål är att höja måluppfyllelsen för alla elever, ökad trygghet och trivsel på skolan samt studiero på alla lektioner. Ett långsiktigt mål är även att alla elever ska ha en förståelse för sin egen hälsa.
I är Hälsans big 5 som ledord och innefattar kost, sömn, rörelse kärlek till sig själv och andra samt känslan av att lyckas.

Mer information finns på: