Skip to content
Sök

Kvalitetsarbete vid Sangis skola

Skolans kvalitetsarbete utgår från skollagen och läroplanen Lgr11. Eleverna ska ges förutsättningar nå höga mål och det kräver att rektors och lärarnas arbete ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas samt att nya metoder prövas och utvecklas.

Vårt kvalitetsarbete börjar i klassrummet med de pedagogiska planeringarna som ska garantera en hög kvalitet på undervisningen. Precis som med eleverna lär pedagogerna  av varandra och utvecklas som grupp så att hela skolan kan hålla jämn hög kvalitet. Här nedan kan du läsa vår senaste kvalitetsrapport.