Skip to content
Sök

Sangis fritidshem

Vårt fritids är öppet 06-18 och arbetet sker i samverkan med Vattendroppens förskola på så sätt att pedagogerna hjälps åt vid öppning och stängning eftersom antalet elever/barn då är färre. Fritids ansvarar för den samlade skoldagen med framför allt fysisk aktivitet av olika slag, vi har tillgång till en god utomhusmiljö och egen idrottssal.