Skip to content
Sök

Sangis förskoleklass

I förskoleklass börjar våra elevers resa upp genom årskurserna och här förbereder sig eleverna för skolstarten i grundskolan. Lek och lust präglar arbetet där kroppens alla sinnen ska vara med i lärandet.

Vi är aktiva och arbetar gärna utomhus för att nyttja årstider och natur till upplevelser, stora som små. Eleverna börjar bekanta sig med läsandets och matematikens ”mysterium” där pedagogen bl.a. arbetar med läsplattor, en del av den moderna teknik som vi använder i förskoleklass. När vi lär oss matte jobbar vi bl.a. utomhus där kottar och stenar blir våra hjälpmedel.