Skip to content
Sök

Föräldrasamverkan, Sangis skola

Är du förälder vid Sangis skola är du alltid välkommen att besöka oss. Vårt skolråd träffas 2-3 ggr/termin och medlemmarna i skolrådet väljs på föräldramötet som är under september månad, anmäl gärna intresse att delta i skolrådet.

Om du inte sitter i skolrådet men vill ta upp en fråga kan du kontakta rektor eller lämna din fråga till skolrådsrepresentanten. Alla vårdnadshavare inbjuds till ett utvecklingssamtal varje termin och utöver detta har du möjlighet till daglig kontakt via Schoolsoft, vår lärplattform där all information från och till skolan finns.