Sök

Likabehandlingsplan, Manhemsskolan

I grundskolan ska eleverna kunna känna glädje varje dag i att lära och ha roligt tillsammans med andra. Alla elever har rätt att vistas i en skolmiljö som är fri från alla former av kränkningar och diskriminering.

I Manhemsskolans likabehandlingsplan beskrivs hur vi bedriver vårt likabehandlingsarbete.

<Manhemsskolans likabehandlingsplan 2014/2015 (pdf)>